Licht op je Pad


Veertje van de gans op mijn PadIk nodig je uit om in verbinding met Hemel & Aarde
jezelf in frequentie te verhogen


Een LichtMeditatie stemt je af op je hoogste bewustzijn
zodat je in verbinding met je Zelf, dicht bij jouw Licht
jezelf en jouw omgeving in Licht & Liefde kunt optillen

Deze hogere frequentie is tevens nodig om Moeder Aarde te kunnen volgen
in haar Transitie naar haar Hoger Plan

want jij bent onderdeel van het Geheel
een cel van Licht, onmisbaar op z'n plaats,


ik nodig je uit om je Licht te laten schijnen

dankjewel, je wordt gezien

Namaste

Spirit

De doorgegeven Inzichten & Lichtmeditaties bieden handvaten en wegwijzers om je frequentie te verhogen zodat je dichtbij je Zelf kunt zijn.
Ervaar en ontvang.

Delen is prima, mits de bron wordt vermeld en de teksten in tact worden gehouden.


Wat is jouw Waarheid?

Liefde & Licht in jou verLicht je wereld

Wat is jouw Waarheid?

Zoals een zwerm vogels samenwerkt en de mooiste figuren maakt in de lucht, dansend in de lucht!
Zoals een school vissen zich groepeert en samen een hele grote vis worden wanneer gevaar
dreigt.
Zo schept het collectief bewustzijn van de mensen de realiteit.

Een realiteit waarin als basis angst, wantrouwen, ongelijkheid en tekorten in onze systemen worden gebracht en gehouden, is verre van een veilige basis voor alles wat op deze wereld leeft.
Zolang wij dit blijven ontvangen en volgen, zullen we in een cirkel van ellende blijven ronddraaien.
Want alles wat je aandacht geeft groeit.


Schep jouw eigen Waarheid, jouw realiteit:


Verleg je aandacht naar Liefde, Licht, Positiveit.
Naar de Liefde en het Licht in jou.
Ontstijg jouw situatie, jouw omgeving en open dan je ogen voor wat er is,
verbindt je met dit alles in Liefde en in Licht
Want waar Liefde & Licht is, is meer Waarheid, meer in-Zicht.
En geen angst of ongelijkheid.
Onze wereld is wat wij er van maken, onze Waarheid wordt samen geschept
en ik wil jou uitnodigen om je ogen te openen en Op te Lichten, in contact te treden met jouw Waarheid en jouw Licht.
Verbindt je in alle rust met jouw Liefde, Licht & positiviteit
En verbindt jouw Licht met alles en iedereen
Maak Licht, geef Licht

van Spirit, 16 agustus 2020

(Misschien helpen de volgende geleide meditaties je (op de site even naar beneden scrollen)

Geeft Verbinding, Balans, Ontspanning & Bescherming

Bekrachtigd het Licht in jou

Focus op jouw LichtKracht


Volg Moeder Aarde

In het Licht van Venus

Ont dek jouw LichtKracht