" .....once I shared my knowledge and expressed myself, it became real and belonged to the world "

vrij naar het boek 'Dancing through the fire' by Robbie Warren (Otter Woman Standing)


Inzichten & Meditaties

De teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

De teksten en oefeningen zijn gechanneld door Els Tuinhof - Brandsma.
Voel je vrij om te delen, maar laat de tekst intact.
  


  Twijfel

Twijfel

Wanneer je je op het spirituele pad begeeft
het geleerde laat voor wat het is
je openstelt voor het ‘onverklaarbare’ en je gevoel,
je innerlijk weten
daar ontmoet je ratio
je denkwereld, je ego.
Gebaseerd op rede, ervaringen, alles wat je hebt geleerd, de do’s en dont’s
maar vooral: wat vindt de ander?

Bij elke stap die je zet, ervaar je de twijfel
de wankeling van “is dit juist”
kan ik gaan of denk ik na
check ik de ondergrond of ga ik in vertrouwen
Bij elke stap het zoeken
zoeken naar houvast
zoeken naar de richting
zoeken naar balans

Bij elke stap is daar de twijfel
je gedachten, de rede, de ander
maar bij elke stap
laat er een laagje los,
en bij elk laagje minder
groeit je weten
en krimpt je ego

Bij elke stap
een laagje verder
een laagje dieper
een laagje dichter
naar je Zelf

Voorbij je ego
voorbij de ander
ont dek je jouw Essentie
wie jij in wezen bent
en her vindt je Kracht en
de Waarheid
op jouw Eigen Wijze


van White Eagle