" .....once I shared my knowledge and expressed myself, it became real and belonged to the world "

vrij naar het boek 'Dancing through the fire' by Robbie Warren (Otter Woman Standing)


Inzichten & Meditaties

De teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

De teksten en oefeningen zijn gechanneld door Els Tuinhof - Brandsma.
Voel je vrij om te delen, maar laat de tekst intact.
  


  Afstemming op Spirit (een oefening)

“Afstemming op Spirit”

Het Godsdeel is gegeven aan ieder levend organisme en is in ieder hetzelfde:
even groot, even klein, even zwaar, even krachtig, even licht.
Het Godsdeel is onze ontvanger en zender van Energie.
De verbinder met elk levend wezen, met de Creator. Jouw Oorsprong.
Door je af te stemmen op je Godsdeel, je Spirit, verbindt je je met jezelf, met God en met elk levend wezen.
Als Een.

Een ander woord voor Godsdeel of Spirit is Essentie.
Essentie is ‘dat wat overblijft wanneer alle randzaken en onbelangrijkheden weg zijn en er niets anders rest dan de aard, het wezen’.
De Waarheid. Je echte Jij.

Afstemming op je Godsdeel, op je Essentie werkt als de radio, je bedenkt wat je wilt horen en je gaat op zoek. Wanneer je je wilt afstemmen op je Essentie, is je intentie essentieel.
Afstemming op het Godsdeel, Spirit of Essentie, vindt plaats door middel van je intentie, je vrije wil.
Wees je bewust dat gedachten je intentie beïnvloeden ( lees: bepalen ).
Enerzijds doordat ego je gedachten voedt met de ervaringen, overtuigingen en veronderstellingen opgebouwd en verzameld in dit leven.
Anderzijds doordat gedachten energie zijn, bewust of onbewust worden gestuurd en ontvangen,
zodat de gedachten van een ander jouw denken en doen kunnen beinvloeden.

Door je energieveld af te schermen voor energieen die jij niet wenst te ontvangen,
wordt het mogelijk jezelf hoger af te stemmen, voorbij ego en storende energieen.

Via het Godsdeel verbindt je je, eerst met jezelf dan met God en dan met de ander.
Dit contact, deze afstemming opent je ziel en laat je je ware jij ontmoeten.
Hoe bewuster je wordt hoe bewuster je ook kunt afstemmen, verbindingen maakt en energieen kunt ontvangen en zenden.
Door afgestemd te zijn op je Essentie worden verbindingen geopend.
Hierdoor wordt je bewuster en worden stap voor stap, bewustzijnsnivo’s geopend en geïntegreerd in je Zijn, lichaam en energievelden. Afgestemd op het Hoger Plan en jou.


Een oefening om je af te stemmen:

 
ga op een rustige plek in een voor jou prettige sfeer zitten of liggen

- bescherm je energievelden tegen verstorende energie

  helpend is: ‘denk’ of visualiseer jezelf in een gouden luchtbel


neem enkele ogenblikken om te ontspannen, neem geluiden in je op en kijk om je heen.

- sluit je ogen en stem je hoger af door je op je hartchakra te concentreren

   helpend is: visualiseer de Zon, de gouden stralen, de warme en positieve energie


wacht enige momenten

- stem je nu af op je Essentie, je Godsdeel.

    helpend is: visualiseer een Hart-symbool, zie je dit in gedachten voor je dan vul je het hart met de

gouden stralen van de Zon.

 
blijf rustig zitten en ervaar.


Weet dat er altijd ‘iets ‘ gebeurt, ook al ervaar je “niets”.

Soms duurt het een tijdje voor verbindingen zijn vrijgemaakt.

Je ontvangt wat je nodig hebt en vindt plaats op het juiste moment.

Vertrouw op jezelf en het proces.

 
Vertrouw.


van White Eagle