'n Veertje op je Pad

Veer, gevonden op weg naar huis

Inzichten & Meditaties


Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen,
soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

Delen is prima, mits de bron wordt vermeld en de teksten zuiver en in tact worden gehouden.


Ben jij een Lichtcel?

Pyriet en Elestiaal Kwarts gevoed met het Nieuwe Licht, jouw Helpers bij Lichtwerk voor je zielengroep @ By Someone Els

Ben jij een Lichtcel ?

Onze Innerlijke Reis wordt gesteund, gesterkt en bij gelicht
maar ook verstoort, verzwakt en gesaboteerd door al die energieen waaruit wij zijn opgebouwd.
Energieen ontvangen en gegenereerd in onze cellen, celgeheugen, dna en blauwdruk.
Wij zijn het produkt, de optelsom van goed en kwaad, kracht en zwakte, orde en chaos.
Wij zijn het produkt van de talloze levens, vertegenwoordigd in de zielengroep waarvan wij deel uit maken.
In ons komen deze energieen samen en velen daarvan geven ons Kracht, Wijsheid en Inspiratie.

Echter zijn er ook energieen welke onze aandacht, onze Liefde en ons Licht vragen.
Deze aandachtvragende energieen zijn jouw issues van nu; jouw remmers en jouw saboteurs.
Eens buiten jou, toen genesteld in je onderbewuste, op een bepaald moment aangeraakt en in jouw onbewuste plaats genomen.
Om je vanuit daar te prikkelen, boodschappen en seintjes te geven, bewustwording af te dwingen.
Boodschappers van je onbewuste zijn je dromen, dieren en gidsen op je pad. Die boodschappen die je raken, ook al weet je niet waarom.
En dat vraagt van jou op zoek te gaan :
wat herbergt je onbewuste, wat heeft jouw aandacht nodig, wat heeft verwerking of doorgang nodig, welk innerlijk Lichtwerk heb je te doen?
Maar vooral ook om samen te werken met Hemel & Aarde, om zo doorgang te kunnen bieden, beschermd, gevoed en gekoesterd te zijn.

Onderschat jouw Lichtwerk niet;
het vergt veel kracht en energie, confronteert jou met goed en kwaad, het laat je voelen en ervaren datgene wat niet van jou is, het laat je twijfelen aan je Zelf, zelfs ziek worden, het breekt je af tot uiteindelijk jouw essentie overblijft. Jouw Innerlijk Kind, jouw kern, jouw Licht.

De Lichtcellen van Nu;
Velen van jullie zijn Lichtcellen van de zielengroep waarvan je deel uitmaakt.
Een opruimer, ontvanger, deler, heler of borger van energieen van onze voorouders, familie, gezin, generaties ver.
Jullie worden gevoed met Kracht, Licht en Liefde om je taak te kunnen doen, om de weerstanden te kunnen overwinnen en die hulp te ontvangen die nodig is.

Diegenen die deze taak gekozen hebben en de intentie, de drive hebben om Licht te maken voor de ander zijn de Lichtcellen van de zielengroep.
Ze brengen het Nieuwe Licht naar de Aarde zodat veel oude energie getransformeert kan worden en de basis wordt voor Hoger bewustzijn.
Jullie zijn de parels van Nu en jullie verdienen een diepe buiging voor jullie doorzettingsvermogen en Liefde.

Deze oefening is voor jullie:
Verbindt je in Liefde en Licht met Hemel & Aarde
nodig je Hoger Zelf en Spirit om jou en jouw kanaal hierin te beschermen, koesteren en zuiver te houden
bied dan zonder oordeel doorgang aan datgene wat je voelt of ervaart
wordt je toch in de energie getrokken?
Visualiseer jezelf en datgene wat je boos, angstig of verdrietig maakt in het transformerende Violette Vuur
net zo lang tot je je weer rustig voelt ( een elestiaal kwarts in je linker - en 'n pyriet in je rechterhand houden helpt goed! ).


Namaste, mijn Licht ontmoet jouw Licht - Mijn Licht sterkt jouw Licht

van Spirit, 3 december 2019