" .....once I shared my knowledge and expressed myself, it became real and belonged to the world "

vrij naar het boek 'Dancing through the fire' by Robbie Warren (Otter Woman Standing)


Inzichten & Meditaties

Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn soms een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen
en soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie. Lees en ontvang.


  Sirius Energie

Sirius Energie is kosmische energie afkomstig van Sirius. Ook wel, de Zon achter onze Zon.
Licht nergie vanuit uit de 9e dimensie.

Sirius Energie is Kosmisch Licht Energie welke de 5 stappen van Transformatie in zich verenigt.
Transformatie betekent ontwikkeling of groei.

bewustwording – opruimen – ontvangen – helen/delen – borgen (verankeren)

Op elk moment vindt er in het menselijk, dierlijk, plantaardig, water, mineralen & kristallen-lichaam, 1 of meerdere transformatieprocessen plaats.
De Sirius Energie laat dit proces versnellen door op te pakken waar het nodig is, waar een blokkade zit of stroming is gewenst om het proces af te ronden of te borgen.
Dit Licht doet wat nodig is in het transformatieproces.
Sirius Energie past zich aan het bewust zijn van de ontvanger aan, en gaat daar 1 a 2 stapjes boven.
Hierdoor komt er meer Licht in iets of iemand. En dat brengt ontspanning, inzicht, opluchting, rust of ruimte.

Sirius Energie kan door een ieder worden ontvangen, maar niet door een ieder worden vastgehouden.
Sirius Energie wordt ontvangen in alles wat water bevat (waterkristallen).
Sirius Energie wordt ontvangen en opgeslagen in zuivere en heldere kristallen.
Deze zuivere heldere kristallen zijn dan in staat de Energie door te geven.
nb Himalaya halietzout is zeer geschikt om de Sirius Energie door te geven

ontvangen van Seth
juni 2018, door Els