" .....once I shared my knowledge and expressed myself, it became real and belonged to the world "

vrij naar het boek 'Dancing through the fire' by Robbie Warren (Otter Woman Standing)


Inzichten & Meditaties

Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn soms een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen
en soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie. Lees en ontvang.


  Samen

de Levens Boom


LiefdesLicht en EigenKracht® is een manier om je te verbinden en af te stemmen.
Af te stemmen op het Universum en Moeder Aarde.
Te verbinden met je Hoger Zelf en je aardse ik.
Hierdoor onstaat een krachtige interactie tussen Hemel en Aarde,
een samenwerking tussen je Hoger Zelf, jij en Ons.

Tijdens deze samenwerking ervaar je de bevestiging, schouderklopjes, de hulp maar zeker ook de hobbels op de Weg, de blokkades die de verbinding met Jezelf in de weg staan.
Deze komen als situaties en gebeurtenissen op je Pad.
Ze zijn er niet voor niets maar bedoeld om je te laten groeien, blokkades te slechten en te helen.
Soms niet te bevatten, maar altijd zinvol voor je proces.

Deze situaties vragen jouw reactie, jouw handelen.
Houdt je denken en doen gericht op positiviteit en liefde,
en je handelt vanuit je hart.
Maak dan ‘n keus, laat de controle los en zet de stap.
Zo geef je jezelf het vertrouwen en de ruimte om te bewegen
en je geeft Ons de ruimte en het vertrouwen om je bij te staan
en bij te Lichten

 

Namasté

 

van White Eagle, 9 april 2017
ontvangen door Els Tuinhof-Brandsma