" .....once I shared my knowledge and expressed myself, it became real and belonged to the world "

vrij naar het boek 'Dancing through the fire' by Robbie Warren (Otter Woman Standing)


Inzichten & Meditaties

Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn soms een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen
en soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie. Lees en ontvang.


  Bewustwording leidt naar Vrede


Vlinder op bezoek, 28 februari 2017 


“Sinds mensen bestaan zijn er menselijke kanalen die energie faciliteren zodat kennis en helpende energie kan worden doorgegeven.

Kennis is licht en helpen is liefde.

Kanalen zijn nodig om de bewustwording op aarde te vergroten, om Liefde & Licht te brengen.

Liefde & Licht zijn nodig om onze harten te openen, om keuzes te maken vanuit ons hart.

Keuzes vanuit het hart leidt naar meer bewustwording.

Meer bewustwording leidt naar eenheid, naar samenwerking en conflictoplossing.

En leidt naar Vrede. “


van White Eagle, 2 maart 2017