Lichtwerk voor jezelf & je omgeving, brengt Balans & Ontspanning


' Met de Methode LiefdesLicht en EigenKracht®
wordt krachtige Bronenergie gekanaliseerd
wat de nodige Energie biedt
aan mens, dier, boom, water, plant , omgeving en situatie
om waarachtig, liefdevol en krachtig in het leven te kunnen staan.

Deze HeelMethode is een basis voor groei naar bewustwording en een hoger welbevinden waar je zelf mee kunt werken.
Het ondersteunt jouw samenwerking en jouw groei met je Kracht - en HulpBronnen.
Het brengt je in verbinding met Al Dat Is, maar vooral met je Zelf '

Onder leiding van Aartsengel Metatron en onder begeleiding van White Eagle is de Methode LiefdesLicht en EigenKracht ® aan Els doorgegeven.
De methode LiefdesLicht en EigenKracht is een basis om je af te stemmen en samen te werken met de Hulp - en KrachtBronnen van Al Dat is
om jouw LiefdesLicht te kunnen ont branden, jouw EigenKracht te ont dekken, zodat je heel dicht bij je Zelf kunt Zijn.

"met LiefdesLicht en EigenKracht ® wordt
verdriet verzacht, angst en pijn verlicht,
blokkades geheeld en verbindingen geopend
zo ontstaat de stroming en samenwerking om met je Hulp- en KrachtBronnen
oude energie op te ruimen en ruimte te maken,
voor nieuwe energie en hogere afstemming "

Deze Methode vormt de basis van mijn Lichtwerk en Lichtzijn.


Ik deel deze Methode graag met jou!