Inzichten & Meditaties

De teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.
  

  

De helpers van Moeder Aarde

Je gedachten worden gevormd door externe prikkels, sporen, impulsen en triggers vanuit het hier en nu.

Ze raken of wekken gevoelens in jou, meestal zijn dit gevoelens van toen en daar.

Gebaseerd op jouw ervaringen en handelen vanuit het verleden.

Dit kan je uit het hier en nu halen en uit balans halen.

Dit is vaak een onbewust proces;


Gevoelens uiten zich in gedachten.

Gedachten uiten zich in lichamelijke sensaties.

Lichamelijke sensaties voel je.

Door deze sensaties bewust te voelen kun je in contact komen met de gedachte die dit veroorzaakt.

Zo kun je je onbewuste gedachten bewust maken.

En bewust worden van wat je voelt.

Gevoel brengt je bij je innerlijk weten, bij jouw Wijsheid.