" .....once I shared my knowledge and expressed myself, it became real and belonged to the world "

vrij naar het boek 'Dancing through the fire' by Robbie Warren (Otter Woman Standing)


Inzichten & Meditaties

De teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

De teksten en oefeningen zijn gechanneld door Els Tuinhof - Brandsma.
Voel je vrij om te delen, maar laat de tekst intact.
  


  

Donker maakt Licht

"Donker maakt Licht"

Mensen spelen een rol in elkaars leven, bewust of onbewust.
Ieder mens trekt die mensen en situaties aan die nodig zijn voor je groei.
Je gedachten zijn hierbij van wezenlijke invloed,
want zij kleuren de energie die je uitzendt en deelt met personen en situaties.
Hoe positiever, lichter en liefdevoller je gedachten zijn hoe meer licht de situatie ontvangt.
Hoe moeilijk of onterecht het ook is.
Soms is donker nodig om Licht te brengen.
Soms is donker nodig om een reactie van Licht & Liefde los te maken.
Soms is donker nodig om een keus af te dwingen.
En het Licht nodig om een keus te kunnen maken.
Is donker nodig om de balans te vinden.
Zonder donker geen Licht.

Ben je in het donker
ontsteek dan je Licht
met Liefde,
hervindt je kracht
met Liefde

van White Eagle


God's Liefde is de sterkste kracht, en is in elk mens.
Dit Licht ontstoken in je hart geeft Ons de mogelijkheid te helpen het donker te verLichten, onrecht te zuiveren,
pijn te verzachten, kracht te ontdekken en te groeien.