Inzichten & Meditaties

Witte roos in mijn PraktijkDe teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.
  

  

Lichtwerk en Ondersteuning

Lees meer

Ode aan het Universum (mijzelf)

Lees meer

Aartsengel Michael, jouw Helper naar Hoger Bewustzijn

Lees meer

Nu


Nu

Door de dimensies van tijd & bewustzijn
ontvangt het menselijk kanaal
datgene wat nodig is
om Liefde & Licht op aarde te brengen
en de weg naar Vrede te volgen

Om door de lagen van Zijn
onze essentie te kunnen ont dekken
en de Waarheid te mogen zien
wordt Lichtenergie doorgegeven,
zodat boosheid en wrok wordt ontkracht
pijn en verdriet wordt verzacht
en wij in Liefde kunnen helen
en in Vrede mogen zijn
met onszelf en de ander

van Sananda
(ontvangen door Els Tuinhof-Brandsma)

Lees meer

Bewustzijnsontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling

Bewustzijnsontwikkeling is een Reis.
Een Reis die nooit eindigt, nooit stagneert, waarin je nooit terugvalt, altijd vooruit gaat en bedoelt is om te leiden naar Beter.
Naar Heler en naar Lichter. Stap voor stap, laag voor laag.

Deze Reis kent vele bochten, omwegen en hobbels ; vaak weten we niet waar de volgende stap ons brengt.
En alles op de Weg draagt bij aan de groei en om de volgende stap te kunnen zetten.

Al wat nodig is voor een groei- of verbeteringsproces heet zinvolheid.
Deze zinvolheid is voor ons, mensen, soms niet te begrijpen of te accepteren.
De Groei of zinvolheid volgt Het Hoger Plan op basis van de Kosmische wetmatigheden.
Bewustzijnsverhoging helpt ons deze wetmatigheden en zinvolheid te doorgronden, zodat we begrijpen, vertrouwen en kunnen accepteren.

Door jouw groei, ontwikkeling van je bewust Zijn, kom je stap voor stap en laag voor laag dichter bij jezelf.
Bij je Oorsprong en je Bestemming.
Deze Reis vergt wilskracht en verandering van je; want je leert jezelf zien, kennen, erkennen en accepteren.
Je komt in contact met het Licht in jou door van jezelf te houden.

Maar je komt ook in contact met het donker in jou, datgene wat jouw Liefde, erkenning en acceptatie nodig heeft om te helen.
In het aards bewustzijn kun je deze groei prima zelf, daarna wordt het lastiger.
Lastiger omdat je gevoeliger wordt en meer ervaart dan je kunt zien of begrijpen.

Bewuster worden, het leren om te gaan met Energieën, het begrijpen of plaatsen van gebeurtenissen en het leren samenwerken met je Hulp- en KrachtBronnen helpt je tijdens jouw groeiproces.
Je groeit bewuster volgens jouw Hoger Plan, jouw Oorsprong en Bestemming.
Je leert dat jij een waardevol en onmisbaar onderdeel bent van het Geheel en dat alles wat gebeurd niet voor niets is maar jouw groei dient.
Denken wordt voelen, begrijpen wordt vertrouwen en intuitie wordt wijsheid.

Op dit moment zijn mensen, al naar gelang hun bewustwording in meerdere realiteiten of dimensies aanwezig.
De 3e dimensie ( aards bewustzijn ), de 4e dimensie ( overgangsdimensie van 3 naar 5 ), de 5e en de 6e dimensie.
Deze dimensies lopen door elkaar omdat ze gekoppeld zijn aan de frequentie, trilling of vibratie die iemand op dat moment heeft.
En dat is erg verwarrend.

Om in balans te blijven in een realiteit of om je weg te helpen vinden in de verschillende dimensies is samenwerking met je HulpBronnen van Hemel & Aarde onmisbaar. In ieder geval zeer helpend.
Het verhogen van je trilling is niets meer of minder dan Lichter worden.
Zuiverder worden en heler worden.

Door alles wat heling nodig heeft in jou of om jou Licht & Liefde te laten ontvangen, wordt je trilling verhoogt en groei je verder.
Je trilling wordt hoger en jouw lichaam wordt aangepast aan de frequentie van een hogere dimensie.
Hoe hoger de dimensie, hoe zuiverder, hoe meer balans en Vrede.
Hoe meer Eenheid, Wijsheid en Heelheid.

Uit eigen ervaring weet ik dat het hard werken vereist om je trilling te verhogen en vast te houden.
Het is soms pittig om je over te kunnen geven in vertrouwen en de strijd los laten.

Zonder hulp van de hemelse en aardse Helpers red ik het niet, lukt het me niet.
Sterker nog, deze Praktijk is volledig gebouwd op mijn samenwerking met Hoge Energieen.
Op de openende, zuiverende, delende, helende en vormgevende Licht & Liefde Energie van de gehele Kosmos.

In mijn Praktijk ervaar ik vaak dat bewustzijnsgroei moeilijk onder woorden is te brengen:
het voelen, ervaren, weten of zien is vaak niet uit te leggen.
Wat in een hoge trilling helder is, is dat vaak niet in een lagere trilling.

Door afstemming en door samenwerking ontstaat dat wat nodig is
en door het delen en ontvangen van Licht & Liefde Energie ontstaan de openingen
voor meer Licht instroom en bewustwording.
Hierdoor kan een blokkade worden opgelost en heling plaatsvinden.
Deze groei ontstaat wanneer het nodig is en precies daar waar het nodig is.
Altijd op de juiste plek, in de juiste vorm en op de juiste tijd.

Mijn taak en mijn werk is om Licht te brengen, mensen bewust te maken en te laten ervaren hoe waardevol en onmisbaar ze zijn.
Dat iedereen het Licht in zich draagt en met elkaar verbonden is, oneindig doorgroeit en dat jouw aardse & hemelse Helpers voor je klaar staan,
om jou te kunnen ondersteunen. Je hoeft het alleen maar vragen.

Dankbaar om alles wat ik in samenwerking mag ontwikkelen, delen en maken in mijn praktijk By Someone Els.
En blij dat ik daarmee jong en oud kan ondersteunen!
Met een instructie, een steen, een Essence, een Bachmix, een Healing, zoutkristallen, advies of een boodschap.

Ik ben dankbaar dat ik dit kanaal mag zijn voor het Licht, voor groei naar meer balans en Vrede.

Liefde, Licht & Heelheid

van Els

Lees meer

Balans ontvangen met de Heilige Vrouwelijke Energie

Ontvangen van Het Nieuwe Licht

is het ontvangen van Heilige Vrouwelijke Energie,
een inwijding in Hemelse Wijsheid,
een inwijding van je Ziel.

Dit Nieuwe Licht wordt bewust ontvangen
en is een stap verder in je proces
een stap dichter bij jezelf en jouw Oorspronkelijkheid.

Het Nieuwe Licht stelt je in staat
om lichter en bewuster te groeien en te helen.

De krachtige, transformerende en zuiverende werking van deze Heilige Vrouwelijke Licht Energie brengt balans in en om jou.
Het brengt met zachtheid Wijsheid, en Inzicht, nodig voor jouw groei.
Ontvang Het Nieuwe Licht in elke cel van je lichaam, geest en energieveld en je transformatieproces wordt versnelt,
afgestemd op jouw bewustzijnsnivo op jouw ZieleContract, en volgens Hoger Plan.
Het Nieuwe Licht kan door een ieder worden ontvangen, omdat Zij zich aanpast aan
het bewustzijnsnivo van de ontvanger.
Laat het Nieuwe Licht je oude en niet meer dienstbare energieën verLichten,
oplossen of transformeren in Nieuwe Nodige Energie

van Spirit, 13 januari 2017
ontvangen door Els

Lees meer

De helpers van Vader Zon

De Kracht van Vader Zon


Lees meer

De helpers van Moeder Aarde

Je gedachten worden gevormd door externe prikkels, sporen, impulsen en triggers vanuit het hier en nu.

Ze raken of wekken gevoelens in jou, meestal zijn dit gevoelens van toen en daar.

Gebaseerd op jouw ervaringen en handelen vanuit het verleden.

Dit kan je uit het hier en nu halen en uit balans halen.

Dit is vaak een onbewust proces;


Gevoelens uiten zich in gedachten.

Gedachten uiten zich in lichamelijke sensaties.

Lichamelijke sensaties voel je.

Door deze sensaties bewust te voelen kun je in contact komen met de gedachte die dit veroorzaakt.

Zo kun je je onbewuste gedachten bewust maken.

En bewust worden van wat je voelt.

Gevoel brengt je bij je innerlijk weten, bij jouw Wijsheid.

  Lees meer

Groeien


"Door Licht Energie te ontvangen, ontvangen jouw cellen, jouw velden en jouw systeem Licht.
Licht heeft een hoge vibratie en tilt je als het ware op.
Het geeft ruimte en helderheid.
Jouw Energie wordt in het Licht gezet en op waarde geschat door jouw ziel.
Wat waarde heeft wordt behouden, wat nodig is zonodig verbeterd of vernieuwd.
Wat niet meer nodig is wordt vervangen door beter.
Zo wordt onnodig nodig.
De kunst is om te vertrouwen op dit proces van groei.
Wees als een boom, onderdeel van het bos.
Sta in het nu, geworteld in Moeder Aarde,
met je kruin in het Licht van Vader Zon.
Wordt een met Al Dat Is
laat Al Dat Is door je stromen
en je groeiproces is volautomatisch en onbelemmerd.

Het is ons denken en ons oordeel wat groei en stroming blokkeert.

Alleen maar dat"


van Spirit

24 juni ontvangen door Els

Lees meer

EigenLiefde

Lees meer