Licht op je Pad


'n Veertje op mijn Pad
Liefde & Licht stemt je af op jouw hoger bewustzijn
en helpt je om jezelf en je omgeving Lichter te maken.
De door mij ontvangen Boodschappen & Meditaties vanuit Liefde & Licht deel ik graag

Namaste

Els

Ontstijg je denken


Soms verdwaal ik in mijn denken
en zie ik dingen die er niet zijn
dingen die mijn denken maakt vanuit
zorg, angst, ervaringen of aannames

Hoe moeilijk is dit loslaten
en om de ruimte te geven aan je pure Zelf, je Licht & je Liefde
Hoe fijn is het dan om mee te stromen
te vertrouwen
op dat wat je wordt aangereikt,
dat wat natuurlijk ontstaat
en op dat wat er altijd al is geweest


Laat je denken los
geef je over en stroom mee met wat zich aandient
vertrouw op je Zelf,
luister naar je Hartestem
en open jouw Pad van Licht

jouw natuurlijke stroom
in Liefde, Licht & Heelheid

alles is goed
en wordt beter,


namaste

van Els voor jou en alle Elsen  

Geeft Verbinding, Balans, Ontspanning & Bescherming

Bekrachtigd het Licht in jou

Focus op jouw LichtKracht


Volg Moeder Aarde

In het Licht van Venus

Ont dek jouw LichtKracht

Verbindt jouw Licht met het Kosmisch Licht