'n Veertje op je Pad

Veer, gevonden op weg naar huis

Inzichten & Meditaties


Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen,
soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

Delen is prima, mits de bron wordt vermeld en de teksten zuiver en in tact worden gehouden.


Licht ceremonie van Verbinding in Wijsheid en Liefde ( Wesak)

bij de ingang van de

Wesak, feest van ons Allen

“Vrede, goede wil en broederschap voor iedereen"

De Boeddha, de Wijsheid, en de Christus, de Liefde, werken samen en verbinden tijdens de Wesak verleden met het heden, oost en west en alle Godsdiensten tot Een.
Het is een tijdstip van ongewone instroming van bewustzijn in Wijsheid & Liefde en dient de gehele mensheid.
Want er wordt een verbindingskanaal geopend tussen mens en God, waardoor liefde en wijsheid stroomt naar de mensen.
Het is of er tijdens de volle maan een deur wijd geopend wordt.


Het Wesakfeest is een heilig eeuwenoud feest als het vollemaan is in het teken Stier.
Aan dit feest wordt de uitstorting van de gouden zegen verbonden met het aanschouwen van de Boeddha.
Het Wesak Feest is een grootse gebeurtenis op onze planeet, met een grootse uitwerking op de mens.
Deze invloed is er altijd geweest, doch aan de meerderheid niet bekend.
Iedereen kan bewust of onbewust de universele zegen ontvangen, en deze instroom kan kan door iedere ziel worden gevoeld.


"Aldus, komt, volgens de legende, de Boeddha eens per jaar terug om de wereld te zegenen en door middel van de Christus vernieuwd geestelijk leven over te brengen.
Dan trekt de Boeddha zich langzaam in de verte terug, tot opnieuw slechts een flauwe stip kan worden waargenomen aan de hemel en tenslotte verdwijnt.
De gehele ceremoniële zegening vanaf het eerste verschijnen tot aan het tijdstip dat de Boeddha voor de mensheid, is voorbij en Hij keert weer terug naar die hoge plaats, waar Hij werkt en wacht. Jaar na jaar komt Hij terug om te zegenen, jaar na jaar, heeft dezelfde ceremonie plaats.
Jaar na jaar werken Hij en Zijn Grote Broeder de Christus ten nauwste samen voor het geestelijke welzijn van de mensheid.
In deze twee Grote Zonen Gods zijn twee aspecten van Goddelijk Leven samengetrokken en Zij werken als Bewaarders van de hoogste geestelijke kracht,
waarop onze mensheid weerklank kan geven.
Door de Boeddha wordt de Wijsheid Gods uitgestort.
Door de Christus wordt de Liefde Gods aan de mensheid geopenbaard,
en het is deze Wijsheid en deze Liefde, die bij iedere Volle Maan van Mei over de gehele mensheid wordt uitgestort.
Zij, die in hun stoffelijk lichaam aanwezig zijn, hebben hun weg erheen op de gewone wijze gevonden.
Anderen zijn aanwezig in hun geestelijke lichaam, tijdens of in een droomtoestand."

Door je rond de volle maan van 18 mei af te stemmen op de Ceremonie in de Himalaya, ben je in de geest aanwezig.
Het enige wat nodig is, is de bekwaamheid om jezelf in afstemming te brengen en in verbinding te zijn
met je Hoger Zelf om zo in staat te zijn met andere zielen samen te werken.
Keer je in stilte naar binnen

van White Eagle (ontvangen door Els)
18 mei 2019