'n Veertje op je Pad

Veer, gevonden op weg naar huis

Inzichten & Meditaties


Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen,
soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

Delen is prima, mits de bron wordt vermeld en de teksten zuiver en in tact worden gehouden.


Wat wil jij veranderen? Met affirmatie~oefening

Je persoonlijkheid wordt gevormd door de informatie welke is opgeslagen in je celgeheugen, ook wel je lichaamsbewustzijn genoemd.
Psyche, ego en lichaamsbewustzijn zijn met elkaar verbonden en voeden elkaar. Dit is een onbewust proces.

Alles wat je hebt geleerd en jezelf hebt aangeleerd (aangewend) wordt door jou ontvangen in je celgeheugen.
Je persoonlijkheid wordt hier grotendeels door bepaald omdat ego en celgeheugen verbonden zijn en elkaar direct voeden.
Je celgeheugen herbergt die informatie die bij jou hoort.
Je celgeheugen bepaalt hoe je reageert in of op bepaalde situaties.

Door Licht in je celgeheugen te brengen ontvang je hogere energie wat je de mogelijkheid biedt om vanuit jouw zachtere kant te reageren.
Elke energie, elke informatie bestaat uit een positieve en een negatieve kant.
Door de positieve kant meer positieve energie te laten ontvangen wordt de negatieve kant minder aanwezig. Dit stelt jou in staat om makkelijker de positieve, de Licht kant te kunnen kiezen.
Want elke situatie, elke opmerking, elke reactie wordt gekozen door de gever.

Alles wat je nodig hebt om te functioneren is opgeslagen in je celgeheugen, er is goed aanwezig en er is minder goed aanwezig. In iedereen.
Door je hoger af te stemmen wordt je positief beinvloedt en is de keus om te kiezen voor zacht en licht sterker aanwezig,


Oefening Affirmeren “Lichtwerk: Ombuigen van negatief naar positief”

  1. Kies een gedachte met een negatieve lading die je te binnen schiet of bezig houdt. Over jou, een situatie of over een ander.
  2. Herhaal deze gedachte, erken deze gedachte, pak het vast met jouw warme & liefdevolle handen (en probeer het jouw liefde te geven)
  3. Kies dan een zin welke het tegenovergestelde beweert. Begin deze zin altijd met: “Ik ben…….”
    Dit is een Affirmatie. Hiermee stel je je celgeheugen in staat om te leren, om te ontvangen.
  4. Verzoek nu elke cel in je lichaam om deze affirmatie, deze positieve energie, te ontvangen en op te slaan in het celgeheugen.
  5. Bedank jezelf voor dit Lichtwerk


Van White Eagle, 20 april 2017

ontvangen door Els Tuinhof - Brandsma