'n Veertje op je Pad

Veer, gevonden op weg naar huis

Inzichten & Meditaties


Deze gechannelde teksten en oefeningen zijn een gidsende, meditatieve manier om te verstillen en tot jezelf te komen,
soms een ervaring van Els welke het delen waard is.
Ze bieden handvaten en inzichten voor afstemming op jezelf & jouw hogere dimensie.
Lees en ontvang.

Delen is prima, mits de bron wordt vermeld en de teksten zuiver en in tact worden gehouden.


Transformeren naar Eenheidsbewustzijn

"Het Nieuwe Licht is nodig om Eenheidsbewustzijn te kunnen ontvangen.
Het Nieuwe Licht van Metatron leidt je naar Eenheidsbewustzijn.

LiefdesLicht en EigenKracht® is een methode om Het Nieuwe Licht te ontvangen.
Het verbindt, aktiveert en heelt verbindingen welke nodig zijn
om de energiestromen vanuit de Kosmos
te kunnen ontvangen en te aarden, Shalom "


van White Eagle, 11 december 2016
ontvangen door Els Tuinhof - Brandsma


Transformeren naar Eenheidsbewustzijn – ontvangen van Metatron op 10 december 2016
door Els Tuinhof - Brandsma

LiefdesLicht verlicht en heelt je.
Het geeft je rust, begrip en overzicht.
LiefdesLicht verlicht je denken en doen, dit ontspant en verhoogt je welbevinden.
LiefdesLicht in jou ontvangt de Hogere Energieen welke poorten en verbindingen naar kennis, wijsheid, middelen en mogelijkheden openen.
Het verbindt je met de Kosmos, met Al Dat Is en opent je verbinding met je Hoger Zelf en je ziel.

EigenKracht leidt jou naar jezelf.
Het voedt je wilskracht, dadendrang en zelfvertrouwen.
Het verbindt je met Al Wat Leeft op Aarde: mens, dier, boom, plant, kristal, mineraal, etc.

LiefdesLicht en EigenKracht® kunnen niet los van elkaar gezien worden.
Zij voeden elkaar en hebben elkaar nodig.
Het opent en aktiveert de samenwerking en afstemming met jouw Hulp- en KrachtBronnen van Al Dat Is.
Ze werken samen om de balast van ego en ziel in hogere energie om te zetten.
Alles werkt samen om jou te laten groeien,
te laten groeien naar het Licht,
Het Nieuwe Licht.

Wanneer je je dit proces bewuster wordt, wordt het een zuiveringsproces.
Je bent steeds meer in staat keuzes te maken vanuit een hoger perspectief,
zodat je dat wat je niet meer wenst of nodig hebt kunt erkennen, helen en in liefde achter je laten.
Energieen worden stapsgewijs door je Ziel aan het Licht gebracht.
Om te helen en weg te mogen.

Zo kunnen we onszelf helen en groeien naar beter.
Dit leidt naar Vrede,
Vrede in jou.
Vrede schept vertrouwen, veiligheid en geborgenheid.
En balans.

Vrede is voor iedereen.
Vrede is het Nieuwe Licht,
deze nieuwe Energie ontstaat daar waar de dualiteit geen voedingsbodem meer heeft.
Daar waar liefde en positiviteit ontvangen wordt.
Vrede in de mensen leidt naar Harmonie,
en Harmonie leidt naar Eénheid